Академичен състав

доц. дтн Петър Апостолов

Ръководител катедра

Кабинет № 1602

Приемно време:
Сряда 11:30-13:15
Четвъртък 13:30-15:15

E-mail: p_apostolov@swu.bg

доц. д-р Димитрина Керина

Кабинет № 1524А

Приемно време:
Вторник 11:30-13:15
Сряда 10:30-12:15

Email: d_kerina@swu.bg

доц. д-р Алексей Стефанов

Кабинет № 8210

Приемно време:
Сряда 10:30-13:15
Четвъртък 12:30-13:15

E-mail: astef@swu.bg

доц. д-р Николай Атанасов

Кабинет № 7404

Приемно време:
Сряда 13:30-16:15
Четвъртък 8:30-9:15

E-mail: natanasov@swu.bg

доц. д-р Габриела Атанасова

Кабинет № 7406

Приемно време:
Сряда 13:30-16:15
Четвъртък 8:30-9:15

E-mail: gatanasova@swu.bg

гл.ас. д-р Иво Ангелов

Кабинет № 4702

Приемно време:
Четвъртък 15:30-17:15
Петък 15:30-17:15

E-mail: ivo.angelov@swu.bg

гл.ас. д-р Филип Цветанов

Кабинет № 7202

Приемно време:
Понеделник 8:30-9:15
Сряда 8:30-11:15

E-mail: ftsvetanov@swu.bg

ас. д-р Фатима Сапунджи

Кабинет № 1522/1519

Приемно време:
Вторник 8:30-11:15
Сряда 17:30-18:15

E-mail: sapundzhi@swu.bg

ас. Иван Тодорин

Кабинет № 1522

Приемно време:
Сряда 14:30-16:15
Четвъртък 14:30-16:15

E-mail: ivan_todorin@swu.bg

ас. Павел Джунев

Кабинет № 1332

Приемно време:
Вторник 9:30-11:15
Четвъртък 9:30-11:15

E-mail: djunev@swu.bg

ас. Лилия Кипрова

Кабинет №

E-mail: lilya_kiprova@swu.bg

преп. Емил Френски

Кабинет № 4601

Приемно време:
Сряда 16:30-18:15
Четвъртък 12:30-14:15

E-mail: emil_f@swu.bg